Udgivet i 1 kommentar

V142 – WiFi – Realtek 8723bu

Symptomer

Ubuntu 18.04

Ved installation fungerer trådløst netværk som det skal og bluetooth fungerer som forventet. Efterfølgende vil bluetooth stadig fungere men det trådløse netværk WiFi vil have symptomer som

 • Langsom forbindelse
 • Udfald af forbindelse
 • Manglende forbindelse

Manjaro

Der kan ikke oprettes forbindelse til trådløs netværk.

Løsning

Det er nødvendigt at bygge en driver så WiFi fungerer. For at du kan få de nødvendige programmer og filer installeret skal du have adgang til internettet. Den letteste måde er en Android baseret telefon som du forbinder via USB. I din telefon finder du
Indstillinger →
  Netværk →
    Mere →
      Deling af forbindelse →
        Aktiver deling via USB.

Navne på menupunkter kan variere en smule fra min beskrivelse alt efter din Android version. Det kan gøres i de fleste Android versioner 4.4 eller nyere. Du kan muligvis også bruge en iPhone men da jeg ikke har en iPhone kan jeg ikke afprøve det.

De følgende vejledninger forudsætter at du har oprettet forbindelse til internettet med din Android telefon eller på anden måde f.eks. USB netkort.


Manjaro

Manjaro har driveren i det officielle repo men kun til kerne 4.19 eller nyere. Den installeres enten fra terminalen eller fra Pamac Tilføj Fjern Programmer. Søg efter rtl8723bu.

Installation i terminal. Processen blacklister automatisk den medfølgende kernedriver rtl8xxx

$ sudo pacman -Syu linux419-rtl8723bu

Ubuntu 18.04

Du skal bruge terminalen (Ctrl+Alt+t) til følgende kommandoer.
Linjer som begynder med $ er en kommando for sig. $ skal ikke indtastes.

Forberedelse

Opdater pakke databasen

$ sudo apt update

Installer programmer

$ sudo apt install git build-essential libelf-dev linux-headers-$(uname -r)

Hent kildekode til driveren

I din hjemmemappe klones kildekode til driver. Indtast eller indsæt følgende som een linje i terminalen

$ git clone https://github.com/lwfinger/rtl8723bu.git ~/rtl8723bu

Blacklist standard kerne driver

$ echo "blacklist rtl8xxxu" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Fjern standard kerne driver

$ sudo modprobe -rv rtl8xxxu

Tilpasning af Makefile

 1. Skift til mappen med kildekoden
  $ cd ~/rtl8723bu
 2. Du skal redigere filen Makefile
  1. Åbn Filhåndtering → Åbn mappen rtl8723bu → Åbn filen Makefile.
  2. Find linjen (ca. linje 21) med EXTRA_CFLAGS += -DCONFIG_CONCURRENT_MODE og indsæt # i begyndelsen af linjen.
  3. Gem filen.

Automatiseret med DKMS

Hvis man vil gøre det lidt lettere for sig selv efter en kerne opdatering kan man bruge DKMS. DKMS er en automatisering af driver installation som bliver aktiveret automatisk ved kerne opdatering. Som forberedelse installeres pakken dkms.

$ sudo apt install dkms

I mappen ~/rtl8723bu udføres disse kommandoer. 

$ source dkms.conf
$ sudo mkdir /usr/src/$PACKAGE_NAME-$PACKAGE_VERSION
$ sudo cp -r core hal include os_dep platform dkms.conf Makefile
rtl8723b_fw.bin /usr/src/$PACKAGE_NAME-$PACKAGE_VERSION
$ sudo dkms add $PACKAGE_NAME/$PACKAGE_VERSION
$ sudo dkms autoinstall $PACKAGE_NAME/$PACKAGE_VERSION

Lovgivning

Anvendelsen af trådløse frekvenser er reguleret i respektive lande. Rediger din opsætning så den matcher med Danmark.

$ sudo nano /etc/default/crda

Indsæt DK

REGDOMAIN=DK

Tast F2Y eller JEnter

Manuel installation

Kompiler kildekoden i terminalen – tålmodighed – det tager lidt tid.

$ make

Installer kompileret Realtek driver

$ sudo make install

Indlæs kompileret Realtek driver

$ sudo modprobe -v 8723bu

Manuel opdatering

Note: Ved kerneopdatering kan driveren ophøre med at fungere og vil derfor kræve ombygning til den nye kerne. Det må derfor anbefales at du ikke sletter mappen ~/rtl8723bu

Følg disse trin for ombygge driveren til den nye kerne

 1. Åbn din terminal Ctrl+Alt+t
  $ cd ~/rtl8723bu
 2. Installer headers til den nye kerne
  $ sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
 3. Ryd op efter forrige build
  $ make clean
 4. Kompiler koden
  $ make
 5. Installer driveren
  $ sudo make install
 6. Udlæs og genlæs driveren
  $ sudo modprobe -rv 8723bu && sudo modprobe -v 8723bu

Kilder

Udgivet i

Hvorfor en sten med en ulæselig tekst?

Hvad er det for en sten?

Det er såmænd den sten der muliggjorde oversættelse af ægyptiske hieroglyffer.

Wikipedia oplyser at stenen blev fundet i 1799 da Napoleon Bonapartes soldater var i gang med et byggearbejde.

Stenen var nøglen til forståelsen af den ægyptiske skrift da teksten på stenen var forsynet med samme tekst på 2 sprog, ægyptisk og oldgræsk, med 3 skrifttyper – ægyptiske hieroglyffer, egyptisk demotisk og græsk. De to sidste var kendte skrifttyper og på baggrund af disse skrifttyper var det muligt at vide nøjagtigt hvilken betydning hieroglyfferne havde.

Stenen har haft en kolossal indflydelse på forskernes forståelse og mulighed for at oversætte gamle ægyptiske inskriptioner som for det meste er lavet med hieroglyffer. Ja – i dag – hvis man skal antyde at noget er ulæseligt – bruger man idiomet ‘det er skrevet med hieroglyffer’.

Hvorfor bruges den her?

Inspireret som jeg er af Archlinux Wiki har jeg har brugt den som illustration for min transmogriffing af Arch Linux siden om de forskellige distributioners kommandoer for installation og vedligeholdelse af software pakker.

Link

Udgivet i

Pakkehåndtering – Fremstilling af pakker

Fremstilling af pakker

Det er muligt selv at lave software pakker. Processen omfatter udpegning af nødvendige pakker og indsamling af disse samt placering i den rette struktur. Ligeledes omfatter processen definering af afhængigheder, dvs. andre pakker som forsyner pakken med den krævede funktionalitet.

HandlingArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSLES/openSUSEGentoo
HandlingArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSUSE/openSUSEGentoo
Søg en pakke – angivet på kommandolinjen – istedet for en række i pakkehåndterings databasen.pacman -Qprpm -qpdpkg -I
Vis indholdet af en pakke fil.pacman -Qplrpmls rpm -qpldpkg -crpm -qpl
Installer en lokal pakke f.eks. app.rpm og brug pakkekilder til at finde de rette afhængigheder.pacman -Udnf installapt installzypper inemerge
Opdater en lokal pakke og brug pakkekilder til at finde de rette afhængigheder.pacman -Udnf upgradedebiemerge
Tilføj en lokal pakke til det lokale pakkelager – bruges mest til fejlfinding.cp $filename /var/cache/pacman/pkg/apt-cache addn/acp $filename /usr/portage/distfiles
Udpak en given pakke.tar -Jxvfrpm2cpio | cpio -viddpkg-deb -xrpm2cpio | cpio -vidtar -jxvf
Installere/Fjerne pakker for at opfylde afhængigheder krævet ved konstruktion af pakker. Bruger information fra kilde pakken.automaticdnf builddepapt-get build-depzypper si -demerge -o
Vis kilde pakken svarende til de(t) angivne pakkenavn(e).dnf repoquery -sapt-cache showsrcn/a
Download kildepakke(r) for de(n) angivne pakke(r). Use ABS && makepkg -o dnf download --sourceapt-get source / debcheckoutzypper source-installemerge –fetchonly
Konstruer en pakke.makepkg -srpmbuild -ba (normal)
mock (in chroot)
debuildrpmbuild -ba; build; osc buildebuild; quickpkg
Kontroller for eventuelle problemer med en given pakkenamcaprpmlintlintianrpmlintrepoman

Udgivet i

Pakkehåndtering – Kontrol og reparation

Kontrol og reparation

Det kan ske at der fejl under download eller installation af software pakker. Derfor er det godt der findes funktioner til kontrol af pakker og reparation af installationen.

HandlingArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSLES/openSUSEGentoo
HandlingArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSUSE/openSUSEGentoo
Verificer enkelt pakke.pacman -Qk[k]rpm -Vdebsumsrpm -Vequery check
Verificer alle pakker.pacman -Qk[k]rpm -Vadebsumsrpm -Vaequery check
Geninstaller en given pakke – Dette installerer en given pakke og dens afhængigheder.pacman -Sdnf reinstallapt install --reinstallzypper install --forceemerge -1O
Verificer systemets afhængigheder. Bruges hvis installationsprocessen blev tvunget til at standse.pacman -Dkdnf repoquery --requiresapt-get checkzypper verifyemerge -uDN world
Bruges til at scanne og reparere systemets afhængigheder. pacman dep level - pacman -Dk, shared lib level - findbrokenpkgs or lddddnf repoquery --unsatisfiedapt-get --fix-broken
aptitude install
zypper verifyRevdep-rebuild
Tilføj et kontrolpunkt i pakkehåndteringen til brug for senere tilbageførsel.(unnecessary, done on every transaction)n/a
Fjern et kontrolpunkt fra systemet.N/AN/An/a
Lav liste over alle kontrolpunkter i systemet.N/Adnf history listn/a
Tilbage før alle pakker til en given dato eller kontrolpunkt.N/Adnf history rollbackn/a
Tilbageførsel af en enkelt specifik transaktion.N/Adnf history undon/a

Udgivet i

Pakkehåndtering – Midlertidig kilde

Brug andre kilder midlertidigt

Man kan somme tider have brug for at bruge en anden kilde en den man plejer. Det kan være en nyere version af et program eller endda en ældre version uden den fejl der blev introduceret ved opgraderingen.

HandlingArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSLES/openSUSEGentoo
Action
Arch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SUSE/openSUSE
Gentoo
Tilføj regel for låsning af pakke så den ignoreres ved opdatering/etc/pacman.conf
modify IgnorePkg array
dnf.conf <--”exclude” option (add/amend)apt-mark hold pkgPut package name in /etc/zypp/locks, or zypper al/etc/portage/package.mask
Slet regel for låsning af pakkeremove package from IgnorePkg line in /etc/pacman.confapt-mark unhold pkgRemove package name from /etc/zypp/locks or zypper rl/etc/portage/package.mask (or package.unmask)
Lav liste over alle låse reglercat /etc/pacman.conf/etc/apt/preferencesView /etc/zypp/locks or zypper llcat /etc/portage/package.mask
Angiv en given pakkes prioritet for at undgå upgradering, gennemtvinge nedgradering eller for overstyring af standarder. Kan også bruges til at foretrække en bestemt version fra en given pakkekilde.${EDITOR} /etc/pacman.conf
Modify HoldPkg and/or IgnorePkg arrays
/etc/apt/preferences, apt-cache policyzypper mr -p ${EDITOR} /etc/portage/package.keywords
Add a line with =category/package-version
Fjern en tidligere angivet prioritet./etc/apt/preferenceszypper mr -p ${EDITOR} /etc/portage/package.keywords
remove offending line
Lav liste over prioriteter.apt-cache policy /etc/apt/preferenceszypper lr -p cat /etc/portage/package.keywords
Ignorer problemer som måtte opstå som konsekvens af prioriteter.n/a

Udgivet i

Pakkehåndtering – Kilder

Vedligeholdelse af pakkekilder

Oversigt over hvordan man opretter og/eller ændrer kilder til pakker (server repositories).

HandlingArch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SLES/openSUSE
Gentoo
HandlingArch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SUSE/openSUSE
Gentoo
Pakkekilde vedligeholdelse${EDITOR} /etc/pacman.conf${EDITOR} /etc/yum.repos.d/${REPO}.repo${EDITOR} /etc/apt/sources.list${EDITOR} /etc/zypp/repos.d/${REPO}.repolayman
Tilføj en pakkekilde til systemet. Nogle værktøjer har ekstra kommandoer for visse kilder, andre tillader alle typer kilde URI som data for tilføj kommando. Andre igen, som ap og dnf kræver manuel tilpasning af kildeliste. apt-cdrom er en special kommand, som indeholder specifikke valg der bruges ved CDs/DVDs kilder./etc/pacman.conf/etc/yum.repos.d/*.repoapt-cdrom addzypper service-addlayman, overlays
Genindlæsning af information om en specifik pakkekilde eller alle kilder.pacman -Sy (always upgrade the whole system afterwards) dnf clean expire-cache && dnf check-updateapt-get updatezypper refresh zypper refemerge --sync;layman -S
Udskriver en liste indeholdend alle pakkekilder inklusiv vigtig informations om URI, alias o.l. cat /etc/pacman.d/mirrorlistcat /etc/yum.repos.d/*apt-cache policyzypper service-listlayman -l
List alle pakker fra et specifikt pakkelagerpaclist    
Deaktiver en pakkekilde gældende for en handlingdnf --disablerepo=emerge package::repo-to-use
Download pakker fra anden version af distribution end den aktuelt installerede.dnf --releasever=apt-get install -t release package/ apt-get install package/release (deps not covered)echo "category/package ~amd64" >> /etc/portage/package.keywords && emerge package

Udgivet i

Pakkehåndtering – Afhængigheder

Pakke afhængigheder

Det kan nogen gange være nødvendigt at kende en liste over en pakkes afhængigheder eller om en given pakkes afhængigheder er i konflikt med andre pakker. Her kan nedenstående kommandoer være en hjælp.

HandlingArch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SLES/openSUSE
Gentoo
Action
Arch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SUSE/openSUSE
Gentoo
Vis pakker som er afhængige af X; omvendt afhængighed.pacman -Siidnf repoquery --alldeps --whatrequiresapt-cache rdepends / aptitude search ~D$patternzypper search --requires equery depends
Vis pakker som er i konflikt med et givet udtryk (ofte en pakke). Søgning kan bruges til efterligning af denne funktion.dnf repoquery --conflictsaptitude search '~C$pattern'
Liste over pakker som er nødvendige for en given pakke; vis afhængigheder.pacman -[S|Q]idnf repoquery --requiresapt-cache depends / apt-cache showzypper info --requires emerge -ep
Liste over pakkes indhold.dnf providesdpkg -s / aptitude showzypper info --providesequery files
Liste over pakker der kræver en bestemt pakkednf repoquery --alldeps --whatrequiresaptitude search ~D{depends,recommends,suggests}:$pattern / aptitude whyzypper search --requiresequery depends -a
Vis pakker som en bestemt pakke(r) gør overflødig.dnf list obsoletesapt-cache show
Generer uddata der kan bruges med dotty for de(n) angivne pakke(r).apt-cache dottyn/a

Udgivet i

Pakkehåndtering – Pakkelister

Pakkelister

Hvis du gerne vil reinstallere dit system kan det være en møjsommelig opgave at holde rede på hvilke apps man har installeret eller om man bruger pakker der ikke længere er understøttet.

Her kan nedenstående kommandoer komme dig til hjælp. De kan lave flere forskellige lister over pakker – både installeret men også ikke installerede, hvilke der har opdateringer som endnu ikke er installeret eller endda pakker som ikke længere er understøttet.

Handling
Arch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SLES/openSUSE
Gentoo
Handing
Arch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SUSE/openSUSE
Gentoo
Søg efter pakke(r) ved at søge på et udtryk indeholdt i navn, beskrivelse, kort beskrivelse. Præcist hvilke felter der søges i som standard er forskelligt for hvert værktøj. Ved anvendelse af tilvalg giver de nogenlunde samme resultat.pacman -Ssdnf searchapt searchzypper search zypper se [-s]emerge -S
Lav liste over pakker der har tilgænglig opdatering. Note: Nogle har specielle kommandoer der afgrænser til specifikke kilder, andre bruger valg.pacman -Qudnf list updates, dnf check-update apt-get upgrade -> nzypper list-updates zypper patch-check (just for patches)emerge -uDNp world
Lav liste over pakker fra alle kilder som er kontrolleret af pakkehåndtering. Nogle værktøjer bruger valg eller ekstra kommandoer for afgrænsning til specifik kilde.pacman -Sldnf list availableapt-cache dumpavail apt-cache dump (Cache only) apt-cache pkgnameszypper packagesemerge -ep world
Lav liste over installerede pakker.pacman -Qdnf list installeddpkg --list | grep ^izypper search --installed-onlyemerge -ep world
Lav liste over pakker der er installeret men ikke længere er tilgængelige i pakkekilde(r).pacman -Qmdnf list extrasdeborphanzypper se -si | grep 'System Packages'eix-test-obsolete
Lav liste over pakker der nylig er tilføjet en pakkekilde, eksempel som er nye i kilden.(none)dnf list recentaptitude search '~N' / aptitude forget-newn/aeix-diff
Lav liste over lokale pakker inklusive version.pacman -Qrpm -qadpkg -lzypper search -s; rpm -qaemerge -e world
Søg i installerede pakker efter udtryk i navn eller beskrivelse.pacman -Qsrpm -qa '**'aptitude search '~i(~n $name|~d $description)'eix -S -I
Lav liste over pakker der ikke er krævet af en anden pakke. Som ikke er en afhængighed.pacman -Qtpackage-cleanup --all --leavesdeborphan -anp1
Lav liste over pakker der er eksplicit installeret. Som ikke er krævet af anden pakke.pacman -Qednf history userinstalledapt-mark showmanual
Lav liste over pakker der er automatisk installeret. Som anden pakke er afhængig af.pacman -Qdapt-mark showauto

Udgivet i

Pakke håndtering – Specifik(ke) pakke(r)

Avanceret pakke søgning.

Når man leder efter et bestemt program kan det være sin sag at gennemsøge et pakkelager med adskillige tusinde pakker.

Archlinux og Manjaro Linux brugere har adgang til mere end 10.000 software pakker i det officielle repo og mere end 40.000 i AUR. Så det kan nogen gange være som at lede efter en nål i en høstak.

Det samme gør sig gældende for Debian/Ubuntu og de øvrige distributioner. For at kunne søge i disse pakkelagre har de forskellige pakkehåndteringsapps søgefunktioner indbygget.

Følgende er en oversigt over hvordan søgning efter specifikke pakke på baggrund af nøgleord eller filer.

Handling
Arch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SLES/openSUSE
Gentoo
Handling
Arch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SUSE/openSUSE
Gentoo
Vis all information (eller det meste) om en pakke. Hvor meget et værktøj viser som standard varierer. Med tilvalg giver værktøjerne samme information.pacman -[S|Q]idnf list, dnf info apt show / apt-cache policyzypper info zypper ifemerge -S; emerge -pv; eix
Vis lokal pakkeinformation: Navn, version, beskrivelse mv.pacman -Qirpm -qidpkg -s / aptitude showzypper info; rpm -qiemerge -pv and emerge -S
Vis server pakkeinformation: Navn, version, beskrivelse mv.pacman -Sidnf infoapt-cache show / aptitude showzypper infoemerge -pv and emerge -S
Vis filer indeholdt i en lokal pakke.pacman -Qlrpm -qldpkg -Lrpm -Qlequery files
Vis filer indeholdt i en server pakke.pacman -Fldnf repoquery -lapt-file list $patternpfl
Find pakke der indeholder FILpacman -Qorpm -qf (installed only) or dnf provides (everything)dpkg -S / dlocatezypper search -fequery belongs
List filer pakken indeholder. Denne funktionality kan efterlignes med andre mere komplekse argumenter.pacman -Ql
pacman -Fl
dnf repoquery -ldpkg-query -Lrpm -qlequery files
Vis pakker som indeholder det angivne udtryk – en bagvendt vis indhold. Mest som en genven til søgning på et specifikt område. Andre værktøjer kan have denne funktion gennem søge kommando.pacman -Fodnf providesapt-file searchzypper what-provides zypper wp equery belongs (only installed packages); pfl
Søg alle pakker for at finde en specifik fil. auto-apt bruger denne funktionalitet.pacman -Fsdnf providesapt-file searchzypper search -fequery belongs
Vis en pakkes ændringslog.pacman -Qcrpm -q --changelogapt-get changelogrpm -q --changelogequery changes -f

Udgivet i

Pakke håndtering – Software installation

Linux distributioner grupperes efter deres afstamning eksempel, Ubuntu stammer fra Debian, Manjaro fra Arch og så videre.

Hver distribution har sin måde at håndtere installation af software pakker og generel vedligeholdelse af systemet.

Debian -> og dermed Ubuntu bruger apt og Arch -> Manjaro bruger pacman men hvis man vil distro hoppe og man kender eksempel Debian pakke håndtering, hvordan finder man ud af hvordan pakker skal håndtere hvis man vil prøve Manjaro?

Den problemstilling har Arch brugere forsøgt at gøre noget ved. I Arch wiki kan man finde en oversigt over de forskellige kommandoer. Oversigten er på engelsk og en serie indlæg skal gøre denne guide/oversigt tilgængelig på dansk.

Denne del er de basale kommandoer for installation og vedligeholdelse

HandlingArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSLES/openSUSEGentoo
HandlilngArchRed Hat/FedoraDebian/UbuntuSUSE/openSUSEGentoo
Installer pakke(r) efter navnpacman -Sdnf installapt installzypper install
zypper in
emerge [-a]
Fjerne pakke(r) efter navnpacman -Rsdnf removeapt removezypper remove
zypper rm
emerge -C
Søg pakke(r) ved at søge på udtryk i navn, beskrivelse, kort beskrivelse. Hvilke felter der faktisk bruges afhænger af værktøj.pacman -Ssdnf searchapt searchzypper search
zypper se [-s]
emerge -S
Opgrader pakker - Installer pakker som findes i en ældre versionpacman -Syudnf upgradeapt update && apt upgradezypper update
zypper up
emerge -u world
Opgrader pakker - En udvidet opgradering som kan foretage komplekse opdgradering -- som version opgradering. Hvor en almindelig opgradering vil udelade opdateringer der kræver opdatering af afhængigheder vil denne kommando medtage disse opdateringer.pacman -Syudnf distro-syncapt update && apt dist-upgradezypper dupemerge -uDN world
Oprydning i cache. Valg muligheder kan begrænse hvad der faktisk ryddes op. Autoclean fjerner kun unødvendig og overskydede information.pacman -Sc
pacman -Scc
dnf clean allapt autoclean
apt clean
zypper cleaneclean distfiles
Fjern afhængigheder der ikke længere er brug for, fordi eksempel, pakken der der fordrede afhængighederne er fjernet.pacman -Qdtq | pacman -Rs -dnf autoremoveapt autoremovezypper rm -uemerge --depclean
Fjern pakker der ikke længere findes i et pakkelager.pacman -Qmq | pacman -Rs -package-cleanup --orphansaptitude purge '~o'
Marker en pakke som tidligere var en afhængighed, som eksplicit installeret.pacman -D --asexplicitdnf mark installapt-mark manualemerge --select
Installer pakke(r) som afhængighed / uden at markere dem specifikt som nødvendige.pacman -S --asdepsdnf install => dnf mark removeapt-mark autoemerge -1
Hent pakke(r) uden installationpacman -Swdnf downloadapt install --download-only (into the package cache)
apt download (bypass the package cache)
zypper --download-onlyemerge --fetchonly
Start en terminal for indtastning af flere kommandoer i samme sessionapt-config shellzypper shell
Vis en log over pakke handlinger.cat /var/log/pacman.logdnf historycat /var/log/dpkg.logcat /var/log/zypp/historylocated in /var/log/portage
Lav en system oversigt - Udskriver, Gemmer eller tilsvarende nuværende pakke tilstand. Det foretrukne format er tekst eller XML. (Note: Hvorfor enten eller? Ingen værktøjer har valgmulighed for output format.)(se /var/lib/pacman/local)(se /var/lib/rpm/Packages)apt-cache statsemerge --info
e-mail pakke ændringerapt install apt-listchanges

 

Udgivet i

Er du fotograf – så er Darktable måske noget

Darktable 2.4.0 er frigivet.

Her er anvisninger for hvordan du installerer Darktable på en variant af Ubuntu.

Darktable er et opensource arbejdsredskab. Et virtuelt lysbord og mørkekammer for fotografer. Det håndterer dine negativer i en database, kan vise dem på et lysbord hvor du kan forstørre dem og lave nye billeder du forbedre.

sudo apt-get update
sudo add-apt-repository ppa:pmjdebruijn/darktable-release
sudo apt-get update
sudo apt install darktable