Udgivet i

Manjaro – opret Windows USB

Opret en USB fra en Windows ISO

Der kan være mange grunde til at du har brug for det. En af dem kunne være geninstallation af Windows men det kunne også være en firmware (BIOS) opdatering – nogle producenter tilbyder kun Windows baseret firmware opdatering – som kræver et Windows system.

Hvis det er for firmware opdatering – kan du bruge en ISO med Windows PE som Hiren’s BootCD https://www.hirensbootcd.org/

Nedenfor er beskrevet en manuel metode og indtil for få år siden – den eneste mulighed – indtil Github brugeren slacka gaflede WinUSB projektet. Takket være hans arbejde har Linux fællesskabet nu en app der kan gøre det.

WoeUSB

På Manjaro or Arch bygges pakken woeusb som er tilgængelig fra AUR

pamac build woeusb

Hvis du oplever fejl under brugen af WoeUSB – skal du køre denne kommando i en terminal før du starter WoeUSB

sudo modprobe -nv loop 

Manuel oprettelse i terminal

Fjern alle USB enheder, åbn en terminal og list alle disk enheder

lsblk

Indsæt den USB du vil bruge og list enheder igen

lsblk

Noter den nye enhed der er tilføjet. I denne gennemgang bruges navnet /dev/sdy.

I det følgende skal du erstatte **sdy** med enhedsnavnet fra **dit system**.

Husk at dobbelt checke enhedens navn

Indtast følgende kommando i din terminal for at slette alt indhold på din USB.

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdy bs=1M count=10 oflag=sync

Start programmet fdisk for at oprette det filsystem der skal bruges.

sudo fdisk /dev/sdy

Følgende kommandoer indtastes i fdisk i nævnte rækkefølge

  1. o Enter – ny tom DOS partitionstabel
  2. n Enter – opret partition
  3. Enter – godkend forvalg – (primær)
  4. Enter – godkend forvalg (1)
  5. Enter – godkend forvalg (2048)
  6. Enter – godkend forvalg
  7. t Enter – skift partition type
  8. 1 1 Enter – sæt Microsoft Basic Data
  9. a Enter – sæt boot flag partition 1
  10. w Enter – skriv ændringer og afslut

Nyere versioner af Windows 10 ISO indeholder en fil der er større end 4GB. Det er derfor nødvendigt at bruge exfat der er en udvidet til at kunne indeholde filer større end 4GB.

sudo mkfs.exfat /dev/sdX1

Opret en mappe for at åbne ISO filen

mkdir ~/winiso

Åbn ISO filen i mappen winiso

sudo mount -o loop /path/to/windows/iso/filename.iso ~/winiso

Opret en mappe til at åbne USB

mkdir ~/winusb

Åbn USB enheden i mappen winusb

sudo mount /dev/sdy1 ~/winusb

Kopier alle filer fra ISO til USB

cd ~/winiso
cp -r * ~/winusb

Denne kopiering tager lang tid uanset hastighed USB portens hastighed og din USB enhed. En ny USB3 i en USB3 port tager kortere tid end USB – uanset – så er det mere end 4GB data der skal kopieres.

**VIGTIGT**: Når kopi operationen er overstået skal du sikre dig at alle data er skrevet til USB enheden. Dette sikres ved at bruge kommandoen sync til at synkronisere hukommelse og disk enhed.

sync

Når alle data er synkroniseret vil du komme tilbage til kommandolinjen.

Oprydning. Naviger tilbage til din hjemme mappe

cd ~

Afbryd forbindelsen til mapperne

sudo umount ~/winiso ~/winusb

Slet de midlertidige mapper

rm -rf ~/winiso ~/winusb

Hvis du har gjort det rigtigt kan du nu starte dit system op med din nye Windows USB