Udgivet i

Windows til VirtualBox

Har du konverteret din Windows til Hyper-V kan den konverteres til VirtualBox.

https://www.virtualbox.org/

De fleste Linux distibutioner har den i deres pakke/software installation. Du vil også få brug VirtualBox Extension Pack som kan hentes på VirtualBox web. Mac OSX fungerer muligvis anderledes.

For brug af USB lager skal din bruger tilhøre gruppen ‘vboxusers’ og det er en manuel opgave – check gruppe medlemskab

$ groups
lp wheel network video audio storage users

Tilknyt dit brugernavn

$ sudo gpasswd -a $USER vboxusers

Husk at gruppe medlemskab først træder i kraft ved næste login.

I eksemplet herunder er forudsat

  • en værts maskine med dual-core cpu, 4GB RAM, Intel lydkort
  • engelske mappe navne i home-folder
  • VHDX filen indeholder en Windows 10 (32-bit)
  • virtuel maskin-navn “win10”

Opret en mappe til din virtuelle maskine (BEMÆRK: venstre-vendt skråstreg før mellemrum)

$ mkdir -P ~/VirtualBox VMs/win10

Konverter vhdx-filen til vdi

$ VBoxManage clonehd /path/to/windows.vhdx ~/VirtualBox VMs/windows/win10.vdi

Hvis du er mest fortrolig med GUI kan du nu åbne VirtualBox fra genvejen i din distro’s menu system eller du kan forsætte i terminalen.

Terminal kommando til oprettelse og konfigurering af en virtual maskine der bruger din konverterede Hyper-V maskine er som følger.

Opret virtuel maskine

$ VBoxManage createvm --name "win10" --ostype "Windows10" --register

Sætte ram og cpu

$ VBoxManage modifyvm "win10" --cpus 1 --memory 2048 --longmode on --ioapic on

Sætte boot rækkefølge

$ VBoxManage modifyvm "win10" --boot1 disk --boot2 dvd

Sætte grafik og skærm

$ VBoxManage modifyvm "win10" --vram 128 --monitorcount 1

Sætte lydkort

$ VBoxManage modifyvm "win10" --audio pulse --audiocontroller hda

Sætte mus

$ VBoxManage modifyvm "win10" --usb on --usbehci on --mouse usbtablet

Sætte netværk til NAT/DHCP

$ VBoxManage modifyvm "win10 --nic1 nat

Oprette disk-styre-enhed

$ VBoxManage storagectl "win10" --name "IDE" --add ide --controller PIIX4 --hostiocache on --bootable

Sætte virtuel disk på disk-styre-enhed

$ VBoxManage storageattach "win10" --storagectl "IDE" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "win10.vdi"

Sætte DVD-drev på disk-styre-enhed

$ VBoxManage storageattach "win10" --storagectl "IDE" --port 1 --device 0 --type dvddrive --passthrough off --medium host:/dev/sr0

Oprette delt mappe til Linux-home-folder Documents (Dokumenter)

$ VBoxManage sharedfolder add "win10" --name $(basename $HOME) --hostpath $HOME/Documents --automount