Ubuntu Aarhus

Hvorfor hedder det Ubuntu?

Ubuntu er en humanistisk filosofi eller ideologi, der fokuserer på menneskers relationer til hinanden. Begrebet stammer fra den sydlige del af Afrika og har sin oprindelse i bantusproget.

Man kan forstå begrebet Ubuntu som “menneskelighed over for andre” eller “Jeg er, fordi vi er”. Styresystemets navn kommer fra zulu- og xhosa-begrebet ubuntu, der ikke har én præcis, alment anerkendt oversættelse, men som betegner en form for fællesskab. Ubuntus motto, Linux for Human Beings (“Linux for mennesker”), sammenfatter et af projektets primære mål – at gøre Linux nemmere at bruge.

Ubuntu Aarhus

Ubuntu Aarhus er en gruppe mennesker i alle aldre og køn som deler interesse for Linux, og for teknologi og alternativer til Microsoft Windows og macOS. Nogle af gruppens medlemmer er meget privatlivs orienterede og har mængde viden om hvordan du undgår at web-igler suger al information ud dig. Andre har beskæftiget sig med IT en halv eller en hel menneskealder. Samlet set har Ubuntu Linux Aarhus gruppen en meget stor og bred viden om computere og computersystemer.

Ubuntu Aarhus mødes på Åby Bibliotek for at være ubuntu og dele viden og erfaringer og selvfølgelig lidt almindelig snik-snak.

Ubuntu Linux Aarhus Kalender


Åby Bibliotek
Ludvig Feilbergsvej 7
8230 Åbyhøj

Vores medlemmers primære system er Ubuntu men nogle medlemer har erfaring med mange forskellige distributioner.