Udgivet i

Terminal – søg og erstat tekst

Kommandolinje søg og erstat

Linux har nogle kraftfulde værktøjer for fil manipulation.

For eksempel kan man bruge grep til at søge efter tekst i filer og man kan bruge sed en streaming editor til at redigere filer.

grep -rl 'findtekst' mappe/ | xargs sed -i 's/tekst1/tekst2/g'

Bemærk: / adskilleren i sed kommandoen kunne også være en pipe |

findtekst er den tekst der skal matches med og ideelt er det samme som tekst1 fordi grep kun sender de filer videre der indeholder findtekst. tekst2 er den tekst man vil indsætte i stedet for tekst1

Eksempel

grep -rl 'windows' ./ | xargs sed -i 's/windows/linux/g'