Udgivet i

Terminal Fu

Linux terminal

Før eller senere er nye Linux brugere tvunget til at åbne en terminal for at udføre en eller flere opgaver som er bøvlede eller endda umulige at udføre på anden måde.

På opdagelse

Har man fået taget hul på den sagnomspunde terminal – det frygtede sorte hul med den blinkende cursor der står parat til at opsluge den frygtsomme bruger – finder mange at det ikke er så farligt. Det viser sig ofte at opgaver som kræver gentagne klik på forskellige grafiske elementer for at udføre en opgave – kan udføres med minimal indsats via terminalen.

Opgaverne

Nogle af opgaverne er at finde filer, rette konfigurationer, redigere filer uden at åbne dem, konvertere billeder mellem formater, ændre størrelser og meget, meget mere.

Det kan også være automatisering af rutine opgaver

Filer

Filer
lsmappe indhold
ls -laformatteret indhold med skjulte filer
cd mappeskift til mappe
pwdvis nuværende mappe
mkdir mappeopret mappe
rm filslet fil
rm -rslette mappe
rm -rf /zap all
cp fil1 fil2kopier fil1 til fil2
mv fil1 fil2omdøb fil1 til fil1
ln -s fil linkopret et link link til fil
touch filopret eller opdater fil
cat > filskrive standard input til fil
more filvis indholdet af fil
less filvis indholdet af fil
head filvis første 10 linjer af fil
tail filvis sidste 10 linjer af fil
tail -f filvis indholdet af fil ved ændringer

SSH

SSH
ssh bruger@serveropret forbindelse til server som bruger
ssh -p port bruger@serveropret forbindelse via port
ssh -D portopret forbindelse og brug bundet port

Kompilering af kildekode og installation

Installation
./configure
make
make install

Netværks oplysninger

Netværk
ping serverping server
whois domænehvem står for domæne
dig domænefind dns for domæne
dig -x domæneomvendt dns for domæne
wget fildownload fil
wget -c filfortsæt afbrudt download af fil
wget -r urldownload alt fra url

System information

System info
datevis nuværende dato/tid
calvis denne måneds kalender
uptimehvis oppetid
whvis aktive brugere
whoamivis hvem jeg er logget ind som
uname -avis kerne version
cat /proc/cpuinfohvis cpu information
cat /proc/meminfohukommelses information
man kommandovis manual for kommando
dfvis ledig plads
duvis optaget plads
du -shvis diskforbrug i læsbart format
freevis hukommelse og swap brug
whereis appvis app placering
which appvis hvilken app der køres først

Processer

Processer
psvis aktive processer
ps auxps med masser detaljer
kill pidstop processen med pid ‘pid’
killall procafslut alle processer med navn ‘proc’
bgvis stoppede/baggrunds opgaver, genoptagede baggrundsprocesser
fgsæt nyeste baggrundsprocess i forgrunden
fg nsæt job ‘n’ if forgrunden

Rettigheder for filer

Fil Rettigheder
chmod octet filændre rettigheder
Rettighed4 – læs ( r )
2 – skriv ( w )
1 – udfør ( x )
Rækkefølgeejer/gruppe/andre
o/g/w
Eksempler
chmod 777rwx for alle
chmod 755rwx for ejer, rx for gruppe/andre

Pakning af filer i arkiver

Arkiver
tar cf fil.tar filerKomprimer filer i arkiv ‘fil.tar’
tar xf fil.tarUdpak arkiv ‘fil.tar’ i nuværende mappe
tar tf fil.tarVis indholdet af arkivet ‘fil.tar’
tar flag
copret arkiv
toversigt over indhold
xudpak
fspecifik fil
zuse zip/gzip
jbzip2 kompression
koverskriv ikke
Tfiler fra arkiv
wbekræft handlilnger
vdetaljeret
gzip filkomprimere fil og omdøb til fil.gz
gzip -d fil.gzdekomprimer fil.gz

Tastatur genveje

Genveje
ctrl+xafbryd igangværende job
ctrl+zstop igangværende job
fggenoptag job i forgrunden
bggenoptag job i baggrunden
ctrl+dlog ud af nuværende session
ctrl+wslet et ord fra aktuel linje
ctrl+uslet hele linjen
ctrl+rsøg tidligere kommando i omvendt rækkefølge
!!gentag sidste kommando
exitlog ud af nuværende session

Søgninger

Søgning
grep mønsker filersøg filer for mønster
grep -r mønster mappesøg mønster i mapper inkl. undermapper
kommando| grep mønster søg for mønster i resultat af kommando
locate filfind alle forekomster af fil eller mønster