Udgivet i

Pakkehåndtering – Kilder

Vedligeholdelse af pakkekilder

Oversigt over hvordan man opretter og/eller ændrer kilder til pakker (server repositories).

HandlingArch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SLES/openSUSE
Gentoo
Pakkekilde vedligeholdelse${EDITOR} /etc/pacman.conf${EDITOR} /etc/yum.repos.d/${REPO}.repo${EDITOR} /etc/apt/sources.list${EDITOR} /etc/zypp/repos.d/${REPO}.repolayman
Tilføj en pakkekilde til systemet. Nogle værktøjer har ekstra kommandoer for visse kilder, andre tillader alle typer kilde URI som data for tilføj kommando. Andre igen, som ap og dnf kræver manuel tilpasning af kildeliste. apt-cdrom er en special kommand, som indeholder specifikke valg der bruges ved CDs/DVDs kilder./etc/pacman.conf/etc/yum.repos.d/*.repoapt-cdrom addzypper service-addlayman, overlays
Genindlæsning af information om en specifik pakkekilde eller alle kilder.pacman -Sy (always upgrade the whole system afterwards) dnf clean expire-cache && dnf check-updateapt-get updatezypper refresh zypper refemerge --sync;layman -S
Udskriver en liste indeholdend alle pakkekilder inklusiv vigtig informations om URI, alias o.l. cat /etc/pacman.d/mirrorlistcat /etc/yum.repos.d/*apt-cache policyzypper service-listlayman -l
List alle pakker fra et specifikt pakkelagerpaclist    
Deaktiver en pakkekilde gældende for en handlingdnf --disablerepo=emerge package::repo-to-use
Download pakker fra anden version af distribution end den aktuelt installerede.dnf --releasever=apt-get install -t release package/ apt-get install package/release (deps not covered)echo "category/package ~amd64" >> /etc/portage/package.keywords && emerge package
HandlingArch
Red Hat/Fedora
Debian/Ubuntu
SUSE/openSUSE
Gentoo