Udgivet i

Linux: delt mappe i fstab

Montering af cifs i fstab

Installer cifs-utils

sudo pacman install cifs-utils

Rediger /etc/fstab og tilføj:

//server/mappe /sti/til/montering cifs credentials=/etc/samba/.smbcredentials 0 0

Opret filen /etc/samba.smbcredentials

$ sudo touch /etc/samba/.smbcredentials

Rediger filen

$ sudo nano /etc/samba/.smbcredentials

Indsæt følgende tekst – som du tilpasser dit system

username=shareuser
password=sharepassword
domain=domain_or_workgroupname

Filen /etc/samba/.smbcredentials sikres så den kun kan læses af root:

sudo chmod 0400 /etc/samba/.smbcredentials

Test om det virker:

sudo mount -a

Gå til den mappe hvor du monterede den delte mappe.