Udgivet i

Fire kommandoer

Manuel konfiguration af Ubuntu

$ apt-get update
$ apt-get install pakke_navn
$ apt-get remove pakke_navn
$ nano tekst_fil_navn

Ubuntu bonus

$ sudo apt-get upgrade
$ sudo apt-get dist-upgrade

Efter en grundlæggende installation skal systemet designes med præcis de pakker vi ønsker. Vi har kun et tekst baseret interface at arbejde med men vi kan komme gennem det med ovenstående kommandoer.

Hvad er kommando linje?

Kommando linje eller CLI (Commandline) er bindeleddet mellem dig som menneske og dit system.

En kommando er tekst med en bestemt syntaks – et sprog. Efter indtastning af en kommando på skærmen (afsluttes med Enter), vil skallen oversætte den og bede systemet udføre kommandoen.

Nogle kommandoer er kun tilgængelige for superbrugere. Dette kræver at du er logget ind som root eller ved at bruge sudo.

BEMÆRK: Med sudo menes at du låner rettigheder der normalt tilhører master brugeren. Det betyder ikke at du skal være supermand.

Men hvorfor bruge kommando linjen? Når vi vil bygge vores system op fra bunden vil vi – det meste af tiden – ikke have adgang til grafiske værktøjer.

Hvad mere er – kommando linjen er et multi-værktøj – en uvurderlig hjælp på utallige områder af en GNU/Linux.

Apt og opsætning af sources.list

Apt (akronym Advanced Package Tool) er en basal værktøjskasse i Debian.

Værktøjskassen gør det muligt at

  • Installere programmer
  • Fjerne programmer
  • Opdatere programmer
  • Vedligeholdelse
  • m.m.

Apt udfører opgaven med at vide hvilke pakker et program afhænger af for derefter at hente disse pakker.

/etc/apt/sources.list

Denne fil indeholder en liste over kilder der indeholder pakker så apt ved hvor de skal hentes. Sådanne kilder kaldes på engelsk repositories på dansk dækker pakkelagre udmærket.

Fire kommandoer

Opdatering af pakkelagre

sudo apt-get update

Dette er den mest basale kommando. Den finder de lagre som er defineret i filen /etc/apt/sources.list og opdaterer pakkedatabaser med ændringer der har været siden sidst. Det er oplysninger om hvilke nye pakker der er til rådighed i forhold til de installerede pakker.

Efter dette vil apt have de nyeste oplysinger og være i stand til at finde de matchende pakke versioner passende til systemet. Hvis apt ikke har disse oplysinger vil der opstå fejl når apt vil hente pakkerne da disse ikke længere findes – det er gammel information.

Installer eller opdater pakke

sudo apt-get install firefox

Denne kommando vil installere firefox eller opdatere hvis den allerede er installeret.

Fjerne en pakke

sudo apt-get remove firefox

Dette fjerner firefox fra systemet. Hvis du samtidig vil rydde helt op efter firefox kan du tilføje et signal –purge som vist her

sudo apt-get remove --purge firefox

Rediger tekst filer med Nano

Alle konfigurations filer er tekstfiler og Nano er et tekst redigeringsværktøj som bruges fra terminalen til at rette disse filer. Et eksempel på redigering af en tekstfil.

nano /mappe/konfiguration

Du kan navigere i teksten med almindelige navigationstaster. Når du har lavet ændringer skal disse gemmes og det gøres ved at taste Ctrl+o for at gemme ændringer. Bekræft ændringer ved at taste J for at bekræfte eller N for at fortryde. For at lukke nano taster du Ctrl+x eller F2. Hvis du har lavet ændringer vil du blive spurgt om du vil gemme ændringer.

Bruger konfiguration findes i brugerens hjemme mappe /home/$USER. Du kan liste indholdet af din hjemmemappe med kommandoen

ls -la ~

System konfiguration fines i mappen /etc og ændringer i disse filer skal foretages som root eller ved at bruge sudo. Hvis du er nysgerrig på indholdet af /etc kan denne kommando gøre det

ls -la /etc