Udgivet i

Censur og DNS

Censur på internettet

Selvom Danmark ifølge grundloven har haft censurforbud siden 1849, kan man dog ikke publicere hvad som helst, da udgiveren kan kræves stillet til regnskab af staten, domstole, rettighedshavere m.v. hvis udgiveren overtræder visse regler.

Siden midten af år 2000 har den store spredning på internettet af kopibeskyttet materiale, handel med illegale stoffer, våben, malware-as-a-service, børnemisbrug og meget andet, fået samfundet op på stikkerne, og myndigheder er begyndt at udøve en grad af censur over internettet.

Hvordan fungerer internet kommunikation

Når du skal ringe til din ven i Spanien, finder du hans nummer i din telefon. Du finder ham ved at indtaste hans navn. Hvis din telefonbog kun indeholdt telefonnumre uden navne referencer, ville du have svært ved at finde ham.

Internettet består af en masse telefonnumre kaldet Internet Protokol adresser, eller IP adresser og hvis du skulle huske dem du bruger, skulle du være autist. Heldigvis er autisme ikke en betingelse, for internettet har masser af telefonbøger kaldet DNS servere, som indeholder navne og IP adresser på alle offentligt tilgængelige servere.

Edderkoppespind
Edderkoppespind

Det er ikke uden grund at  internettet hedder  world wide web eller www, for det kommer af engelsk spider web som oversat betyder edderkoppespind. I tomme huse og kældre der ikke har været adgang til i årevis, findes ofte gigantiske spind spundet ind i hinanden, hvilket illustrerer internettets kompleksitet.

Identifikation af illegalt materiale, forhindring af opfordring til spredning og spredning er en umulig og uoverkommelig opgave. Mange vil mene, at et ucensureret internet er en menneskeret, og selv om retten til frit at udtale sig inden for visse rammer er en ukrænkelig menneskeret; så giver det alligevel mening at søge at begrænse distribution af ophavsretsligt beskyttet materiale, handel med illegale varer, spredning af grafisk fremstilling af børnemisbrug m.m.

Dette søger man at opnå, ved at hindre internet brugere i at få adgang til servere hvor sådanne ting kan findes, eller information om hvor tingene findes. Skaberne af PirateBay har, hævder de, aldrig stillet plads til rådighed for beskyttet materiale, men PirateBay har aktivt medvirket til, at milloner af mennesker har sat sig i besiddelse af sådant materiale, og de er ved retten i Sverige også dømt for det.

DNS Censur

For at kunne begrænse adgangen til servere, der benyttes til illegale formål, sørger man for, populært sagt, at brugere ikke kan ringe til oplysningen for at få nummeret til narko handleren.

Det vil sige, at din internet udbyder filtrerer DNS anmodninger, og smider den væk som er kendt for illegal virksomhed. Hvis man ville gå til en PirateBay server, ville DNS serveren svare, “Desværre den oplysning har jeg ikke”. Det betyder at brugerne finder måder at omgå denne censur.

En måde er at bruge en anden DNS server, end den man får tildelt, når man kobler sig på nettet hjemme, på cafe’en eller et hvilket som helst sted. Det svarer til når du bruger din vens telefonbog for at finde nummeret på en person i USA.

Internettets edderkoppespind

Da internettet er et spindelvæv af adgangsveje, og alle veje fører til Rom, har denne censurering kun begrænset effekt. Hardcore internet brugere finder andre veje, og det får den effekt at censureringen bliver effektiviseret.

Tænk på lande som Nord Korea, Rusland, Kina og sikkert andre, som aktivt styrer de informationsstrømme, som går ind og ud af landet. En af måderne er, at filtrere trafikken efter hvilken opgave den har, og da DNS indeholder oplysninger om servernavne, er det oplagt at filtrere den.

Gennemsigtig DNS proxy

Ordet proxy kommer af engelsk, og defineres i Meyers Fremmedordbog som Forvalter, Fuldmægtig; Fuldmagt. Når en computer skal tale med en anden computer slår den navnet op i telefonbogen (DNS), og får derefter telefonnummeret (IP adressen) udleveret, hvorefter samtalen kan begynde.

Overvej følgende illustration, og forestil dig at du sidder ved computeren.

Strategisk DNS proxy for inspektion af DNS trafik

DNS proxy serveren placeres strategisk i en netværksknude på en sådan måde, at al trafik på port 53 ledes til denne server, hvorefter denne server sender din computer det svar, operatøren synes du skal have.

Hvis din internet udbyder hader Linux (teoretisk), kan du forestille dig hvad udbyderen kunne gøre. Sende dig til en Windows side, give dig besked om at serveren ikke findes eller måske aktivere en decideret aflytning af hvad du laver på siden.

På denne måde kan internet operatører styre informationsstrømmene til og fra deres brugere.

Konklusion

Grundloven sikrer os ret til frit at give udtryk for vore tanker og meninger indenfor nogle rimelige rammer fastlagt ud fra menneskelig samleven og ønsket om at begrænse skadelig og illegal adfærd. Censur eller begrænsning af ytringsfriheden har altså sin berettigelse i klart definerede sammenhænge.

Vi har set på principperne for, hvordan kommunikation på internettet er sat sammen, og hvordan man udfra ønsket om at begrænse skadelig adfærd og illegale aktiviteter på internettet dykker i de dybeste lag af elektronisk kommunikation.

Denne artikel vil danne baggrund for en senere artikel om opsætning af VPN forbindelser, og vigtigheden af korrekt opsætning, så private data ikke lækkes ud til en internet udbyder.