Udgivet i

Hjemme netværk

Efterhånden har vi har så mange ting der skal bruge internet adgang, at skal vi kunne klare os selv er basal viden om netværk for mange en nødvendighed.

Typer

Ethernet

Også kendt som kablet netværk og kendetegnet ved den fysiske kabel forbindelse mellem enhederne.

WiFi

Også kendt som trådløst netværk og kendetegnet ved at forbindelsen er frekvensbaserede radiosignaler.

Router

 • Routeren er grænsefladen til din internet leverandør er forbundet med kabel til denne leverandørs netværk.
 • Leverandørens netværk kan være fiberbaseret eller kobberbaseret.
 • Det fiberbaserede netværk vil altid være at foretrække da data overføres gennem tynde glastråde hvor der ikke er modstand i transport mediet- fiberen.
 • Kobber forbindelser svinger kvalitetsmæssigt meget da data overførslen bliver begrænset af modstanden – dæmpningen i kablet.
 • Routeren har som regel mindst to porte eller stik til netværk. Disse 8 polede stik kaldes efter en standard RJ-45.
 • Routeren kan have flere porte og bliver således en kombination af en router og en switch (se switch).
 • Hvis routeren har 1 eller flere antenner er den også et trådløst adgangspunkt (se adgangspunkt).

Adgangspunkt (AP)

 • Et adgangspunkt har en eller flere antenner og en eller flere sendere og modtagere af radiosignaler.
 • Nogle adgangspunktet kan operere på flere forskellige frekvenser samtidig eller hver for sig.
 • Fælles for disse trådløse radiosendere og modtagere er at der kun er et begrænset antal kanaler til rådighed.
 • Frekvensbåndets længde har betydning for hvor langt signalet effektivt rækker.
 • 2.4GHz rækker teoretisk dobbelt så langt som 5GHz. På grund af båndbredden er 5GHz hurtigere end 2.4GHz.
 • Der findes en lang række standarder 802.11b, 802.11g bruger 2.4GHz og kan blive forstyrret af elektroniske enheder fx. mikrobølge ovne, bluetooth mv.
 • 802.11a bruger 5GHz og producenter bruger en variation over denne i form af 802.11n.
 • Hastigheden og kvaliteten af et trådløst netværk vil svinge meget afhængigt af placering i bygningen, bygningens konstruktion, eksempel betonvægge med jernarmering og ligeledes signalets vej gennem bygningsdele. Der er stor forskel på om signalet går vinkelret gennem en bygningsdel eller den er vinklet ved eksempel 45 grader. Din fysiske afstand til adgangspunktet har også afgørende indflydelse.
 • Hastigheden kan også blive påvirket af tilstødende netværk som bruger samme kanalområde til kommunikation.
 • Forbedringer i et trådløst netværk kan opnås med repeater eller enheder som sender netværkssignalerne gennem dine stærkstrømskabler. Sidstnævnte fungerer glimrende hvis man husker at det skal være på samme fase.

Firewall

 • Firewall er en software som spærrer for adgang fra internettet ind til det lokale netværk. Denne software er standard i moderne routere og den afviser al trafik ind i det lokale netværk.
 • Firewall er også en computer software som det kan være fornuftigt at bruge hvis man er tilsluttet offentlige netværk på eksempelvis cafe’er, lufthavne, biblioteker og lign.
 • En computer baseret firewall har foruden blokering af udefra kommende trafik også mulighed for at overvåge udgående trafik. Dette kan være nyttigt såfremt man har mistanke om en malware infektion på en computer.

Switch

 • Switchen indeholder, som en computer, både CPU, RAM og et operativsystem og kan sammenlignes med en telefoncentral, hvor de indbyrdes forbundne enheders kommunikation samles og på baggrund af deres MAC adresse sendes kommunkationen til den rette fysiske port.
 • Switche kan have fra 4 til 96 porte eller større.