Udgivet i

Linux: delt mappe i fstab

Montering af cifs i fstab

Installer cifs-utils

sudo pacman install cifs-utils

Rediger /etc/fstab og tilføj:

//server/mappe /sti/til/montering cifs credentials=/etc/samba/.smbcredentials 0 0

Opret filen /etc/samba.smbcredentials

$ sudo touch /etc/samba/.smbcredentials

Rediger filen

$ sudo nano /etc/samba/.smbcredentials

Indsæt følgende tekst – som du tilpasser dit system

username=shareuser
password=sharepassword
domain=domain_or_workgroupname

Filen /etc/samba/.smbcredentials sikres så den kun kan læses af root:

sudo chmod 0400 /etc/samba/.smbcredentials

Test om det virker:

sudo mount -a

Gå til den mappe hvor du monterede den delte mappe.

Udgivet i

Citizen VPN

Der er mange grunde til det

Og der er mange udbydere nogle mere troværdige end andre.

Der er også nogen der tilbyder det gratis eller med livsvarigt abonnement. Dem går jeg langt uden om. Hvis du ikke betaler er du selv eller dine data prisen. Og så er ideen med VPN ligesom gået væk.

Til mit VPN behov bruger jeg Citizen VPN. Jeg fandt dem for omkring 5 år siden. Det er en ualmindelig stabil udbyder. Ingen problemer med båndbredde eller datamængder. Altid forbindelse og det er sådan det skal være.

Citizen VPN er en dansk udbyder med driftselskab på Bahamas. En kombination der giver mulighed for at undgå EU’s log direktiv.

Det betyder at der ikke er nogen historik over hvornår og hvad du har gjort da du var på nettet.

Udgivet i

Ubuntu OpenVPN opsætning

Network-Manager plugin

17.10 18.04 Gnome desktop

Installer plugins for openvpn

Dette vil også installere openvpn hvis det ikke er installeret.

sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
sudo systemctl restart network-manager

Åbn netværksforbindelser


I toplinjen klik på netværks ikonet

Tilføj forbindelse


Klik på `+` for at tilføje en VPN forbindelse

Import en opsætning eller opret en ny


Vælg hvordan VPN forbindelsen oprettes

Network-Manager plugin

16.04 og 17.04 med Unity eller Gnome desktop

Installer plugins for openvpn

sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
sudo systemctl restart network-manager

Netværksforbindelser


Fra Systemindstillinger eller fra topbjælke åbnes Netværksforbindelser.

Tilføj forbindelse


Tilføj en forbindelse

Import fra fil


Når du har en fil med endelsen `.ovpn` er det nemt at oprette forbindelsen.

Udpeg fil


Klik på `Opret …` for at udpege den fil der skal importeres.
Udgivet i

Raspberry Pi NextCloud box

NextCloud og Raspberry Pi

Når noget er gratis betaler du med dine personlige oplysninger. Denne sandhed er gået op for mange de senere år.

For år tilbage var opbevaring af digitale medier, dokumenter, billeder, film og personlige digitaliserede papirer noget med en computer der kører i døgndrift og bruger for 1000’vis kroner i strøm om året. Det er heldigvis blevet mere overkommeligt.

En computer der bruger mindre strøm om året end prisen for en Big Mac Menu og en god usb lager enhed – så er det i dag muligt at opbevare data hjemme og have adgang til dem ude og er det nødvendigt kan de også deles med udvalgte personer.

Færdig eller GDS?

Der findes færdige løsninger monteret i kasse med tilhørende disk og strømforsyning og sd-kort.

Sidstnævnte giver dig mulighed for lidt mere hands-on.

Klargøring

Klargøringen kan godt foretages på en Windows computer men det er lettere på Linux baseret pc.

Den letteste måde at komme igang er ved at hente en færdig opsætning med NextCloud software. Gå til https://github.com/syncloud/platform/wiki og hent den seneste version passende til din Raspberry Pi. Filen du henter er et xz komprimeret fil-billede der skal pakkes ud og skrives til SD kortet. På siden hvor du henter filen kan du også finde link til hvordan udfører den opgave.

Forbind din Pi til dit netværk med et netværkskabel, trådløs er ikke godt nok til dette formål.

Opsætning

Når du har samlet det hele sætter du sd-kortet i din Pi og sætter strøm på den.

Du skal bruge programmet arp-scan for at finde din Pi på netværket. Det skal installeres da det ikke er standard installeret.

Ubuntu

sudo apt install arp-scan

Manjaro

sudo pacman -Syu arp-scan

Udfør nu denne kommando i terminalen

sudo arp-scan --localnet

Det kunne se sådan ud

fh@ubuntu:~$ sudo arp-scan --localnet
Interface: enp0s3, datalink type: EN10MB (Ethernet)
Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
192.168.10.1 80:2a:a8:f1:1d:e7 (Unknown)
192.168.10.2 14:91:82:34:86:8f (Unknown)
192.168.10.4 b8:27:eb:5e:41:d5 Raspberry Pi Foundation
192.168.10.10 00:11:32:07:22:8b Synology Incorporated
192.168.10.20 fc:4d:d4:f4:44:73 Universal Global Scientific Industrial Co., Ltd.
192.168.10.125 b8:27:eb:37:03:e9 Raspberry Pi Foundation
192.168.10.153 54:60:09:a9:62:c8 (Unknown)
192.168.10.201 3c:d9:2b:dd:68:c0 Hewlett-Packard Company
192.168.10.202 3c:d9:2b:dd:b7:40 Hewlett-Packard Company
192.168.10.203 14:91:82:ec:de:ca (Unknown)
192.168.10.19 94:57:a5:c6:0c:c9 (Unknown)

11 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 1.905 seconds (134.38 hosts/sec). 11 responded

Det vi kigger efter er Raspberry Pi og den tilhørende IP adresse. I dette tilfælde er IP adressen 192.168.10.125.

Adgangskoder

HUSK at bruge en god og sikker adgangskode – en kode der ikke er i en ordbog og er en blanding af store og små bogstaver, tal og specialtegn.

Syncloud opsætning

Syncloud tilbyder en dynamisk dns service så du altid kan finde din NextCloud server på internettet. Denne service kræver at du registrerer dig med en email og et password. Dette skal gøres inden du fortsætter med opsætningen af din NextCloud server.

Åben en browser og gå til https://syncloud.it og registrer en email og et password.

Når du har gjort det så indtast i adresselinjen ip adressen fra før http://192.168.10.125:81/ (Du skal naturligvis tilpasse indtastningen til dit resultat)

Indtast den email du lige har registreret og din adgangskode. Vælg det navn du vil bruge for at finde din NextCloud server.

Du skal også oprette den første bruger som automatisk bliver administrator på din cloud server. Angiv det brugernavn du vil bruge og en adgangskode.

Når det er gjort klikker du på Activate. Tålmodighed, tålmodighed – der går nogen tid med denne operation.

Når processen er færdig vil den gå videre men på grund af forskellen mellem adresselinjen og certifikatet vil du få advarsler om bål og brand og de er kun ude på at bedrage dig – du må endelige passe på – det er ikke farligt. Afhængigt af din browser skal du aktivt ignore advarslen og åbne siden. Teksten https i adresselinjen vil være rød og måske overstreget – der er ingen grund til bekymring.

Udfyld felterne med det administrator brugernavn du oprettede i forrige trin og den tilhørende kode.

Klik på Settings

Her kan du se hvilken DNS din syncloud er registret på ligesom du kan opdatere software når det bliver aktuelt.

Under punktet Access klikker du på More settings

Her skal du aktivere ekstern adgang under punktet Router

Hvis du selv kan åbne portene i routeren åbner du port 80 og port 443 og viderestiller trafikken til din interne ip adresse.

Understøtter din router UPnP kan du i stedet skifte Auto mode til ON hvorefter du trykker på Save.

Om alt går vel, vil du nu have adgang til din personlig cloudserver – fuldstændig fri for nysgerrige blikke og fuld kontrol over hvem du deler dokumenter og filer med.

Udgivet i

Censur og DNS

Censur på internettet

Selvom Danmark ifølge grundloven har haft censurforbud siden 1849, kan man dog ikke publicere hvad som helst, da udgiveren kan kræves stillet til regnskab af staten, domstole, rettighedshavere m.v. hvis udgiveren overtræder visse regler.

Siden midten af år 2000 har den store spredning på internettet af kopibeskyttet materiale, handel med illegale stoffer, våben, malware-as-a-service, børnemisbrug og meget andet, fået samfundet op på stikkerne, og myndigheder er begyndt at udøve en grad af censur over internettet.

Hvordan fungerer internet kommunikation

Når du skal ringe til din ven i Spanien, finder du hans nummer i din telefon. Du finder ham ved at indtaste hans navn. Hvis din telefonbog kun indeholdt telefonnumre uden navne referencer, ville du have svært ved at finde ham.

Internettet består af en masse telefonnumre kaldet Internet Protokol adresser, eller IP adresser og hvis du skulle huske dem du bruger, skulle du være autist. Heldigvis er autisme ikke en betingelse, for internettet har masser af telefonbøger kaldet DNS servere, som indeholder navne og IP adresser på alle offentligt tilgængelige servere.

Edderkoppespind
Edderkoppespind

Det er ikke uden grund at  internettet hedder  world wide web eller www, for det kommer af engelsk spider web som oversat betyder edderkoppespind. I tomme huse og kældre der ikke har været adgang til i årevis, findes ofte gigantiske spind spundet ind i hinanden, hvilket illustrerer internettets kompleksitet.

Identifikation af illegalt materiale, forhindring af opfordring til spredning og spredning er en umulig og uoverkommelig opgave. Mange vil mene, at et ucensureret internet er en menneskeret, og selv om retten til frit at udtale sig inden for visse rammer er en ukrænkelig menneskeret; så giver det alligevel mening at søge at begrænse distribution af ophavsretsligt beskyttet materiale, handel med illegale varer, spredning af grafisk fremstilling af børnemisbrug m.m.

Dette søger man at opnå, ved at hindre internet brugere i at få adgang til servere hvor sådanne ting kan findes, eller information om hvor tingene findes. Skaberne af PirateBay har, hævder de, aldrig stillet plads til rådighed for beskyttet materiale, men PirateBay har aktivt medvirket til, at milloner af mennesker har sat sig i besiddelse af sådant materiale, og de er ved retten i Sverige også dømt for det.

DNS Censur

For at kunne begrænse adgangen til servere, der benyttes til illegale formål, sørger man for, populært sagt, at brugere ikke kan ringe til oplysningen for at få nummeret til narko handleren.

Det vil sige, at din internet udbyder filtrerer DNS anmodninger, og smider den væk som er kendt for illegal virksomhed. Hvis man ville gå til en PirateBay server, ville DNS serveren svare, “Desværre den oplysning har jeg ikke”. Det betyder at brugerne finder måder at omgå denne censur.

En måde er at bruge en anden DNS server, end den man får tildelt, når man kobler sig på nettet hjemme, på cafe’en eller et hvilket som helst sted. Det svarer til når du bruger din vens telefonbog for at finde nummeret på en person i USA.

Internettets edderkoppespind

Da internettet er et spindelvæv af adgangsveje, og alle veje fører til Rom, har denne censurering kun begrænset effekt. Hardcore internet brugere finder andre veje, og det får den effekt at censureringen bliver effektiviseret.

Tænk på lande som Nord Korea, Rusland, Kina og sikkert andre, som aktivt styrer de informationsstrømme, som går ind og ud af landet. En af måderne er, at filtrere trafikken efter hvilken opgave den har, og da DNS indeholder oplysninger om servernavne, er det oplagt at filtrere den.

Gennemsigtig DNS proxy

Ordet proxy kommer af engelsk, og defineres i Meyers Fremmedordbog som Forvalter, Fuldmægtig; Fuldmagt. Når en computer skal tale med en anden computer slår den navnet op i telefonbogen (DNS), og får derefter telefonnummeret (IP adressen) udleveret, hvorefter samtalen kan begynde.

Overvej følgende illustration, og forestil dig at du sidder ved computeren.

Strategisk DNS proxy for inspektion af DNS trafik

DNS proxy serveren placeres strategisk i en netværksknude på en sådan måde, at al trafik på port 53 ledes til denne server, hvorefter denne server sender din computer det svar, operatøren synes du skal have.

Hvis din internet udbyder hader Linux (teoretisk), kan du forestille dig hvad udbyderen kunne gøre. Sende dig til en Windows side, give dig besked om at serveren ikke findes eller måske aktivere en decideret aflytning af hvad du laver på siden.

På denne måde kan internet operatører styre informationsstrømmene til og fra deres brugere.

Konklusion

Grundloven sikrer os ret til frit at give udtryk for vore tanker og meninger indenfor nogle rimelige rammer fastlagt ud fra menneskelig samleven og ønsket om at begrænse skadelig og illegal adfærd. Censur eller begrænsning af ytringsfriheden har altså sin berettigelse i klart definerede sammenhænge.

Vi har set på principperne for, hvordan kommunikation på internettet er sat sammen, og hvordan man udfra ønsket om at begrænse skadelig adfærd og illegale aktiviteter på internettet dykker i de dybeste lag af elektronisk kommunikation.

Denne artikel vil danne baggrund for en senere artikel om opsætning af VPN forbindelser, og vigtigheden af korrekt opsætning, så private data ikke lækkes ud til en internet udbyder.

 

Udgivet i

Netværk – trådløs printer

Du har en, måske ny, trådløs printer du skal have tilsluttet. Mange printerproducenter har software som kan finde og opsætte printeren automatisk men det er som regel kun Windows baserede systemer som kan bruge denne metode.

På printerens kontrolpanel skal du forbinde den til dit trådløse netværk. De fleste moderne printere har en lille skærm med adgang til simple menuer hvormed printeren konfigureres.

Men hvad skal der stå?

Før du går igang

Du skal vide nogle ting – de fleste oplysningerne kan findes med terminal app’en nmcli

 • noter router adresse også kaldet gateway
  • eksempel 192.168.1.1
 • noter netmaske
  • eksempel 255.255.255.0 eller /24
 • Netværks data er så
  • adressen 0 er netværket 192.168.1.0
  • /24 det har 256 adresser
  • gateway er 192.168.1.1
 • noter din computers adresse
  • eksempel 192.168.1.33
  • da adressen ikke ligger i forlængelse af router adressen ved vi at det dynamiske område starter ved 33

Vi kunne også have logget ind i routeren og set på opsætning af DHCP server. Men det er mere nørdet at udlede info på baggrund af kendte data og vi vil have at vores printer er stabil så den skal have en fast ip-adresse.

Vi vil nørde videre og bruge arp-scan for se hvad der er på netværket, vil jo ikke skabe problemer med vores printer.

 • Ubuntu sudo apt install arp-scan
 • Manjaro sudo pacman -Syu arp-scan

Scan derefter netværket med arp-scan. Vi skal køre det som superuser da vi bruger en service der kun kan bruges af superuser og vi giver arp-scan oplysning om netnavn/netmaske

sudo arp-scan 192.168.1.0/24

Hvis vi finder at de kendte adresser på netværket – mobil telefon, tablet, andre computere, dit køleskab og din brødrister – ligger over .33 kan vi udlede at at det dynamiske adresse område begynder ved 33. Så ved vi at vi ikke skal bruge adresserne 33, 34 …. men vi kan bruge en af adresserne under f.eks. 30

Opsæt printeren og forbind til det trådløse net

Brug printerens kontrolpanel og menu system til at opsætte netværket med ovenstående oplysninger (dette er eksempel oplysninger – de kan være det passer på dit netværk – juster efter behov)

 • ip adresse: 192.168.1.30
  • bemærk at nogle printere kræver at adressen skal være 4×3 cifre
  • den bliver så 192.168.001.030
 • netmaske: 255.255.255.0
  • hvis printeren kræver 4×3 cifre skal 0 være 000 for at printeren accepterer det
 • gateway: 192.168.1.1

Du skal også kende WiFi krypteringsform WPA/WPA2 og krypteringsnøglen. Nogle WiFi routere har et knap system hvor man kan forbinde uden at kende koden blot man har fysisk adgang til enheden. Brug det der er lettest i dit tilfælde.

Tjek forbindelsen til printeren

På din computer åbner du en terminal (fra din menu eller en tast kombination – du kender dit system – Ubuntu har Ctrl+Alt+t). Tast følgende og afslut med Enter

~ >>> ping -c4 192.168.1.30
PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.512 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.398 ms
64 bytes from 192.168.1.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.363 ms< --- 192.168.1.30 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3027ms rtt min/avg/max/mdev = 0.363/0.426/0.512/0.057 ms /pre>

Du skulle få noget lignende ovenstående – hvis ikke så må du tilbage og finde hvor du lavede noget galt.

Tillykke – din printer er koblet korrekt på nettet. Udskrivning er en helt anden historie. Men på netværket det er den.

Opsummering

Vi har kigget på hvordan man finder de nødvendige oplysninger for forbindelse af trådløs printer til det trådløse netværk.

Du har prøvet nogle nørdede ting med terminalen – og bliver du ved på den måde – vil terminalen blive din bedste ven.

Udgivet i

Netværktøj: ip a

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Noget det der ligger i værktøjskassen hos en sysadmin er ip.

ip a

Det første værktøj der tages i brug ved netværks problemer. Det kan vise om interface er oppe og aktivt – dvs. driver indlæst og om det har fået en adresse på netværket.

Vi ser 3 netværkskort mærket 1:, 2: og 3:.

 1. lo: loopback er et internt begreb også kendt som localhost og ip adressen 127.0.0.1
 2. enp0s3: Dette er det kablede netværkskort. Navnet kan være forskelligt fra system til system og fra distro til distro.
  • Vi kan ud af den første linje læse det interne navn og at det er aktivt state UP
  • link/ether er netkortets fysiske adresse også kaldet MAC adressen. Denne adresse er unik for et netkort men den kan ændres vha software. Ændringen er ikke permanent men en software ændring af MAC adressen er med til skjule computerens sande identitet på et netværk. MAC adressen indeholder oplysninger om producenten af det pågældende netkort og der findes databaser på nettet man kan slå op i.
  • inet er vores ip adresse. I dette tilfælde er adressen 10.0.2.15/24 og broadcast adressen er 10.0.2.255.
   • ip adressen begynder med 10.x.x.x hvilket fortæller os at det ikke er en offentlig ip adresse men tilhører et lokalt netværk.
   • broadcast adressen er som et gadehjørne hvor alle ip-adresser kommer forbi for at checke hvem der ellers er i byen.
   • IP adressen ender med /24 og dette er netmasken. Netmasken viser hvor mange mulige klienter der findes i dette netværk og i dette tilfælde er det 254.
  • inet6 er vores næste generation af ip adresse områder og det er en nødvendighed at systemerne bliver tilpasset så de også kan operere som IPv6 klient da antallet IPv4 adresser er et adresse område der udnyttet til det yderste.
 3. wlx000f541052c2: Navnet starter med wl og det viser at det er det trådløse netkort
  • For dette gælder det samme som for det trådførte netkor.
  • Her bemærker vi dog at det trådløse net kort er på et helt andet netværk med adressen 192.168.10.161/24
  • Adressen begynder her med 192.168.x.x og det viser at dette også er et privat netværk.


Udgivet i

Hjemme netværk

Efterhånden har vi har så mange ting der skal bruge internet adgang, at skal vi kunne klare os selv er basal viden om netværk for mange en nødvendighed.

Typer

Ethernet

Også kendt som kablet netværk og kendetegnet ved den fysiske kabel forbindelse mellem enhederne.

WiFi

Også kendt som trådløst netværk og kendetegnet ved at forbindelsen er frekvensbaserede radiosignaler.

Router

 • Routeren er grænsefladen til din internet leverandør er forbundet med kabel til denne leverandørs netværk.
 • Leverandørens netværk kan være fiberbaseret eller kobberbaseret.
 • Det fiberbaserede netværk vil altid være at foretrække da data overføres gennem tynde glastråde hvor der ikke er modstand i transport mediet- fiberen.
 • Kobber forbindelser svinger kvalitetsmæssigt meget da data overførslen bliver begrænset af modstanden – dæmpningen i kablet.
 • Routeren har som regel mindst to porte eller stik til netværk. Disse 8 polede stik kaldes efter en standard RJ-45.
 • Routeren kan have flere porte og bliver således en kombination af en router og en switch (se switch).
 • Hvis routeren har 1 eller flere antenner er den også et trådløst adgangspunkt (se adgangspunkt).

Adgangspunkt (AP)

 • Et adgangspunkt har en eller flere antenner og en eller flere sendere og modtagere af radiosignaler.
 • Nogle adgangspunktet kan operere på flere forskellige frekvenser samtidig eller hver for sig.
 • Fælles for disse trådløse radiosendere og modtagere er at der kun er et begrænset antal kanaler til rådighed.
 • Frekvensbåndets længde har betydning for hvor langt signalet effektivt rækker.
 • 2.4GHz rækker teoretisk dobbelt så langt som 5GHz. På grund af båndbredden er 5GHz hurtigere end 2.4GHz.
 • Der findes en lang række standarder 802.11b, 802.11g bruger 2.4GHz og kan blive forstyrret af elektroniske enheder fx. mikrobølge ovne, bluetooth mv.
 • 802.11a bruger 5GHz og producenter bruger en variation over denne i form af 802.11n.
 • Hastigheden og kvaliteten af et trådløst netværk vil svinge meget afhængigt af placering i bygningen, bygningens konstruktion, eksempel betonvægge med jernarmering og ligeledes signalets vej gennem bygningsdele. Der er stor forskel på om signalet går vinkelret gennem en bygningsdel eller den er vinklet ved eksempel 45 grader. Din fysiske afstand til adgangspunktet har også afgørende indflydelse.
 • Hastigheden kan også blive påvirket af tilstødende netværk som bruger samme kanalområde til kommunikation.
 • Forbedringer i et trådløst netværk kan opnås med repeater eller enheder som sender netværkssignalerne gennem dine stærkstrømskabler. Sidstnævnte fungerer glimrende hvis man husker at det skal være på samme fase.

Firewall

 • Firewall er en software som spærrer for adgang fra internettet ind til det lokale netværk. Denne software er standard i moderne routere og den afviser al trafik ind i det lokale netværk.
 • Firewall er også en computer software som det kan være fornuftigt at bruge hvis man er tilsluttet offentlige netværk på eksempelvis cafe’er, lufthavne, biblioteker og lign.
 • En computer baseret firewall har foruden blokering af udefra kommende trafik også mulighed for at overvåge udgående trafik. Dette kan være nyttigt såfremt man har mistanke om en malware infektion på en computer.

Switch

 • Switchen indeholder, som en computer, både CPU, RAM og et operativsystem og kan sammenlignes med en telefoncentral, hvor de indbyrdes forbundne enheders kommunikation samles og på baggrund af deres MAC adresse sendes kommunkationen til den rette fysiske port.
 • Switche kan have fra 4 til 96 porte eller større.

Udgivet i

Ubuntu Unity OpenVPN opsætning

Unity desktop og OpenVPN.

Opsætning af OpenVPN når du bruger Unity Desktop.

OpenVPN er open-source.

Installer plugins for openvpn

sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
sudo systemctl restart network-manager

Netværksforbindelser

Fra Systemindstillinger eller fra topbjælke åbnes Netværksforbindelser.

Tilføj forbindelse

Tilføj en forbindelse

Import fra fil

Når du har en fil med endelsen `.ovpn` er det nemt at oprette forbindelsen.

Udpeg fil

Klik på `Opret …` for at udpege den fil der skal importeres.
Udgivet i

Ubuntu Gnome OpenVPN opsætning

Gnome desktop og OpenVPN.

Den mest anvendte VPN software.

Installer plugins for openvpn

Dette vil også installere openvpn hvis det ikke er installeret.

sudo apt-get install network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
sudo systemctl restart network-manager

Åbn netværksforbindelser

I toplinjen klik på netværks ikonet

Tilføj forbindelse

Klik på `+` for at tilføje en VPN forbindelse

Import en opsætning eller opret en ny

Vælg hvordan VPN forbindelsen oprettes